Tanuljunk meg együtt élni! A fogyatékossággal élő emberek integrációjáért

Normál verzió

Üdvözöljük a „Tanuljunk meg együtt élni!” program oldalán!

A „Tanuljunk meg együtt élni!” program célja, hogy segítse a fogyatékossággal élő emberek társadalmi befogadását és beilleszkedését a helyi közösségekbe.

Egy  vidám fogyatékossággal élő  fiatal férfi és egy ép fiatal.
Ez a honlap tájékoztatást nyújt a fogyatékos emberek számára ápolást- gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelyeinek és szolgáltatásainak kiváltására szolgáló programokról. Célunk, hogy az érdeklődők és az új lakhatási formákat befogadó közösségek megismerhessék és megértsék a kiváltás folyamatát, szakmai alapjait és megismerkedjenek a folyamat aktív szereplőivel, az önálló életre készülő fogyatékos emberekkel és segítőikkel.

2011-ben a Kormány határozott a fogyatékossággal élő emberek számára ápolás-gondozást nyújtó intézményi férőhelyek kiváltásának 2011-2041 közötti évekre kidolgozott stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. (1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat)
A kormányhatározat elsődleges célja, hogy minden érintett fogyatékossággal élő ember számára hozzáférést biztosítson a kis létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő támogatott lakhatási szolgáltatásokhoz.

 

Képernyőfotó 2014-06-13 - 15.49.29

A fogyatékossággal élő embereket ellátó nagy intézmények sok esetben a település szélén, rosszabb esetben az országhatáron, korszerűtlen épületekben működnek. Ezen intézményekben is mindent megtesznek, hogy segítsék az ott élő emberek társadalmi beilleszkedését. A helyi közösségektől, településektől különálló intézményekben megszervezik a lakók életét, akik elszigetelődtek saját környezetüktől, rokonaiktól és a helyi közösségektől ugyanakkor nincs lehetőségük arra, hogy saját döntéseik szerint, a saját képességeikre támaszkodva, önálló életet éljenek. Ezeknek az intézményeknek az eredeti célja az ellátás, élelem és menedék biztosítása volt. Mára azonban bebizonyosodott, hogy nem alkalmasak arra, hogy megfelelően támogassák a fogyatékossággal élő embereket abban, hogy képességeiket kihasználva saját kezükbe vehessék az életük szervezését, ápolhassák személyes kapcsolataikat és részt vehessenek nagyobb közösségek életében.

Összhangban a cselekvési tervvel kiírásra került a TIOP-3.4.1.A-11/1 „Bentlakásos intézmények kiváltása” című pályázat, melynek alapvető célja, hogy a bentlakásos intézmények helyett, településeken belül, kisebb létszámú lakóközösségekben biztosítson elhelyezést a fogyatékossággal élő embereknek. A támogató szervezetek feladata az önálló élethez szükséges egyéni képességek fejlesztése, és az egyéni szükségleteknek megfelelő segítségnyújtás. Az intézmények kiváltása (a kis létszámú lakhatási forma és a segítő szolgáltatások biztosítása) átfogó cselekvési terv szerint zajlik, amely felöleli mind az infrastrukturális, szakmai, társadalmi és egyéni készségszintű feltételek megteremtését.

Kérdései és észrevételei értékesek számunkra, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a honlap valóban segítse a befogadókat és a beköltöző lakókat egymás megismerésében. Tanuljunk meg együtt élni!