Tanuljunk meg együtt élni! A fogyatékossággal élő emberek integrációjáért

Normál verzió

Tanuljunk meg együtt élni Mérken is!

 ÖNÁLLÓAN, EGYENLŐ ESÉLLYEL

MÉRK, 2014. MÁJUS 20. – 2011-ben a Kormány úgy határozott, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára egy önálló, egyenlő esélyeket és méltó életkörülményeket biztosító hosszú távú programot indít, amelyet 2011 és 2043 között valósít meg. A fogyatékossággal élő emberek szakmai segítséggel, a nagy létszámú, gyakran zsúfolt bentlakásos intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költöznek át. A kiköltözők számára az intézmények által eddig nyújtott komplex szolgáltatás szétválik a lakhatási és az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokra.

A programnak köszönhetően a fogyatékossággal élő emberek számára lehetőség nyílik a társadalomban való közvetlen részvételre, a közösség számára is „láthatóvá válnak”, környezetük megismeri őket. A napi kapcsolat és együttélés pedig segíti az elfogadást és az előítéletek lebontását. Így a fogyatékkal élők méltóbb, emberibb és önállóbb életet élhetnek.

A fogyatékkal élők számára nyújtott támogatások és szolgáltatások kiemelt figyelmet fordítanak azokra a feladatokra, amiket a résztvevők önállóan is el tudnak végezni, illetve lehetőséget teremtenek az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. A program résztvevői csupán annyi segítséget kapnak, amennyire feltétlenül szükségük van, de azt magas szakmai színvonalon biztosítják számukra.

A program résztvevőinek aktív szerepet kell vállalniuk lakásuk, lakókörnyezetük kialakításában, berendezésében. A program hozzásegíti a fogyatékossággal élő embereket, hogy saját maguk tervezhessék meg az életüket a legalapvetőbb kérdésektől kezdve. A cél, hogy a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhessenek, erősítsék társas és társadalmi kapcsolataikat, valamint egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz.

A Szabolcs — Szatmár – Bereg Megyei Ápoló – Gondozó Otthon Mérk intézményből 120 főnek biztosítanak európai uniós forrásból önálló életet, méltóbb életkörülményeket.

A férőhelykiváltás során az ápoló-gondozó otthonokban lakó fogyatékkal élő személyeket az önállóbb életre való alapos felkészülést követően, emberléptékű, kis létszámú lakóegységekben helyezik el. A program során az Ápoló-Gondozó Otthonban korábban működő ellátási rendszert is jelentősen átalakítják.

Az uniós pályázaton elnyert támogatás összege 999.117.200 Ft, amelyből három településen, összesen tíz ingatlanban alakítják ki a támogatott lakhatás feltételeit. Az ingatlanok kiválasztása a lehetőségek alapján az érintett önkormányzatokkal együttműködve a legnagyobb körültekintéssel valósult meg.

Ököritófülpös, Mérk és Fábiánháza települések belterületén épülnek meg az alábbi lakó-és szolgáltatóegységek:

  • Ököritófülpös Kossuth u. 117.- 25 fős lakócentrum
  • Ököritófülpös Kossuth Lajos u. 124.-12 fős lakás
  • Ököritófülpös Mikszáth K. út 14. -12 fős lakás
  • Ököritófülpös, József Attila utca -12 fős lakás
  • Fábiánháza, Rákóczi Ferenc u. – 12 fős lakás
  • Fábiánháza, Iskola u.- 12 fős lakás
  • Mérk, Mező utca 8. – 12 fős lakás
  • Ököritófülpös, Lehel utca 10.- 5 fős lakás
  • Ököritófülpös, Kossuth utca 30.- Szolgáltatóház
  • Mérk, Hunyadi utca 183. – Foglalkoztató épület

 

 Képernyőfotó 2014-06-13 - 15.17.06Képernyőfotó 2014-06-13 - 15.17.41

Képernyőfotó 2014-06-13 - 15.17.59

 

Sajtókapcsolat: 

Oláh Barbara – 06 20 4999 701 

olah.barbara@szszbmik.hu