Tanuljunk meg együtt élni! A fogyatékossággal élő emberek integrációjáért

Normál verzió

Tanuljunk meg együtt élni Kalocsán is!

 KALOCSA, 2014. MÁJUS 22. – 2011-ben a Kormány úgy határozott, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára egy önálló, egyenlő esélyeket és méltó életkörülményeket biztosító hosszútávú programot indít, amelyet 2011 és 2043 között valósít meg. Most Kalocsán is elindul ez a 30 éves, stratégiai kormányprogram. A fogyatékossággal élő emberek szakmai segítséggel, a nagy létszámú, gyakran zsúfolt bentlakásos intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költöznek át. A kiköltözők számára az intézmények által eddig nyújtott komplex szolgáltatás szétválik: a lakhatási és az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokra. 2014 áprilisában, a munkálatok elkezdésével Kalocsa Városa is csatlakozott, az Európai Unió által szorgalmazott, úgynevezett kiváltási stratégiához.

A programnak köszönhetően a fogyatékossággal élő emberek számára lehetőség nyílik a társadalomban való közvetlen részvételre, a közösség számára is „láthatóvá válnak”, környezetük megismeri őket. A napi kapcsolat és együttélés, pedig segíti az elfogadást és az előítéletek lebontását. Így a fogyatékkal élők méltóbb, emberibb és önállóbb életet élhetnek.

A fogyatékkal élők számára nyújtott támogatások és szolgáltatások kiemelt figyelmet fordítanak azokra a feladatokra, amiket a résztvevők önállóan is el tudnak végezni, illetve lehetőséget teremtenek az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. A program résztvevői csupán annyi segítséget kapnak, amennyire feltétlenül szükségük van, de azt magas szakmai színvonalon biztosítják számukra.

A program résztvevőinek aktív szerepet kell vállalniuk lakásuk, lakókörnyezetük kialakításában, berendezésében. A program hozzásegíti a fogyatékossággal élő embereket, hogy saját maguk tervezhessék meg az életüket a legalapvetőbb kérdésektől kezdve. A cél, hogy a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhessenek, erősítsék társas és társadalmi kapcsolataikat, valamint egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz.

A projekt során a Kalocsai Szociális Szakellátási Központ 60 lakójának élete változik meg: a város hat helyszínén családi házakban, lakásokban és egy lakócentrumban élhetik tovább mindennapjaikat a város lakosságának szerves részeként. Nappali teendőiket pedig a szintén újonnan épülő szolgáltató központban végezhetik majd, amely a város lakossága előtt is nyitva áll a projekt zárását követően.

Az építések mellett nagy hangsúlyt fektetnek mind az ellátottak, mind pedig a velük foglalkozó szakemberek felkészítésére. Az uniós pályázaton elnyert támogatás összege 893.500.000 Ft, amelyből Kalocsán összesen 6 ingatlanban alakítják ki a támogatott lakhatás feltételeit.

 

Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása

Projektelem megnevezése

Tevékenység

Cím

Ép. br. alapt. m2

24 fős lakócentrum

építés

Kossuth Lajos u. 14.

1064

12 fős lakóotthon

építés

Martinovics u.

483,8

10 fős lakóotthon

kialakítás

Kossuth Lajos u. 21.

298

8 fős lakóotthon

kialakítás

Petőfi Sándor u. 46.

255

4 fős lakás

átalakítás

Sörös Imre u. 66.

220

2 fős lakás

felújítás, átalakítás

Kossuth L. u. 40. I.lh.fszt.3.

54,5

 

 

Információ kérés: 

fejlesztes@kalocsa.hu e-mail címen, vagy a 78/600-333-as telefonszámon.