Tanuljunk meg együtt élni! A fogyatékossággal élő emberek integrációjáért

Normál verzió

Tanuljunk meg együtt élni Szakolyban és Balkányban is

ÖNÁLLÓAN, EGYENLŐ ESÉLLYEL

SZAKOLY, 2014. AUGUSZTUS 27. – 2011-ben a Kormány úgy határozott, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára egy önálló, egyenlő esélyeket és méltó életkörülményeket biztosító hosszú távú programot indít, amelyet 2011 és 2043 között valósít meg. Most Szakoly és Balkány településeken is elindul ez a 30 éves, stratégiai kormányprogram, amely mindösszesen 130 főt érint. A fogyatékossággal élő emberek szakmai segítséggel, a nagy létszámú, gyakran zsúfolt bentlakásos intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költöznek át. A kiköltözők számára az intézmények által eddig nyújtott komplex szolgáltatás szétválik a lakhatási és az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokra. 2014 augusztusában, a munkálatok elkezdésével Szakoly és Balkány település is csatlakozott az Európai Unió által szorgalmazott úgynevezett kiváltási stratégiához.

A programnak köszönhetően a fogyatékossággal élő emberek számára lehetőség nyílik a társadalomban való közvetlen részvételre, a közösség számára is „láthatóvá válnak”, környezetük megismeri őket. A napi kapcsolat és együttélés pedig segíti az elfogadást és az előítéletek lebontását. Így a fogyatékkal élők méltóbb, emberibb és önállóbb életet élhetnek.

A fogyatékkal élők számára nyújtott támogatások és szolgáltatások kiemelt figyelmet fordítanak azokra a feladatokra, amiket a résztvevők önállóan is el tudnak végezni, illetve lehetőséget teremtenek az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. A program résztvevői csupán annyi segítséget kapnak, amennyire feltétlenül szükségük van, de azt magas szakmai színvonalon biztosítják számukra.

A program résztvevőinek aktív szerepet kell vállalniuk lakásuk, lakókörnyezetük kialakításában, berendezésében. A program hozzásegíti a fogyatékossággal élő embereket, hogy saját maguk tervezhessék meg az életüket a legalapvetőbb kérdésektől kezdve. A cél, hogy a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhessenek, erősítsék társas és társadalmi kapcsolataikat, valamint egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz.

A szakolyi Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló – Gondozó Otthonának ellátottjai családi házakban, támogatott lakhatási formában folytatják további életüket fokozatos kiköltözéssel. A kiköltözések várhatóan 2015 júniusáig meg is történnek. A projekt keretében 11 ház építése történik meg és 4 kész ház került megvásárlásra. Így összesen 130 főt érint a lakásokba történő kiköltözés.

A jelenlegi Intézmény területén lévő „L” alakú épületet teljesen felújítják, ezáltal a meglévő foglalkoztatási formák – gyertyaöntő műhely, kerámiakészítő műhely –  sokkal korszerűbb körülmények között tud működni. A projektnek köszönhetően új foglalkoztatási formák is létrejönnek: pékfoglalkoztató, száraztészta foglalkoztató. Az épületben lévő étkező, mosoda teljes műszaki és technikai átalakítást követően korszerű, modern „kantinná” válik. 

 Lakhatási forma

Épület darabszám

Férőhely

Férőhely összesen

Lakás

6 db

6 fő/lakás

36 fő

Lakóház

4 db

4 db

9 fő/lakóház

10 fő/lakóház

76 fő

Lakóház

1 db

18 fő

18 fő

Mindösszesen:

15 db

130 fő

130 fő

 

 Információ kérés:

Dr. Seszták István – pasztorális helynök

E-mail: drsesztaki@gmail.com – Mobil: 06-30-239-0003

Dr. Kruppa Tamás – általános helynök

E-mail: helynok@gorogkatolikus.hu  –  Mobil: 06-30-282-1078