Tanuljunk meg együtt élni! A fogyatékossággal élő emberek integrációjáért

Normál verzió

Tanuljunk meg együtt élni Nagymágocson is!

 

ÖNÁLLÓAN, EGYENLŐ ESÉLLYEL

NAGYMÁGOCS, 2014. AUGUSZTUS 28. – 2011-ben a Kormány úgy határozott, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára egy önálló, egyenlő esélyeket és méltó életkörülményeket biztosító hosszútávú programot indít, amelyet 2011 és 2043 között valósít meg. Most Nagymágocson is elindul ez a 30 éves, stratégiai kormányprogram. A fogyatékossággal élő emberek szakmai segítséggel, a nagy létszámú, gyakran zsúfolt bentlakásos intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költöznek át. A kiköltözők számára az intézmények által eddig nyújtott komplex szolgáltatás szétválik a lakhatási és az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokra. 2014 augusztusában, a munkálatok elkezdésével Nagymágocs is csatlakozott az Európai Unió által szorgalmazott úgynevezett kiváltási stratégiához.

A programnak köszönhetően a fogyatékossággal élő emberek számára lehetőség nyílik a társadalomban való közvetlen részvételre, a közösség számára is „láthatóvá válnak”, környezetük megismeri őket. A napi kapcsolat és együttélés pedig segíti az elfogadást és az előítéletek lebontását. Így a fogyatékkal élők méltóbb, emberibb és önállóbb életet élhetnek.

A fogyatékkal élők számára nyújtott támogatások és szolgáltatások kiemelt figyelmet fordítanak azokra a feladatokra, amiket a résztvevők önállóan is el tudnak végezni, illetve lehetőséget teremtenek az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására. A program résztvevői csupán annyi segítséget kapnak, amennyire feltétlenül szükségük van, de azt magas szakmai színvonalon biztosítják számukra.

 A program résztvevőinek aktív szerepet kell vállalniuk lakásuk, lakókörnyezetük kialakításában, berendezésében. A program hozzásegíti a fogyatékossággal élő embereket, hogy saját maguk tervezhessék meg az életüket a legalapvetőbb kérdésektől kezdve. A cél, hogy a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhessenek, erősítsék társas és társadalmi kapcsolataikat, valamint egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz.

A beruházás keretében Nagymágocson 2 db 12 fős lakáscélú ház, 1 db 4 illetve 1 db 5 fős, továbbá Szentesen 1 db 25 fős lakócentrum, 2 db 12 fős lakáscélú ház, 2 db 4 fős lakás kialakítását tervezik. Mindkét településen nappali ellátó központ épül majd a foglalkoztatás és az alapszolgáltatások ellátására. Nagymágocson a Szentesi utca 23. sz. alatt, Szentesen pedig a Bereklapos városrészen valósítják meg a nappali ellátó központot. Az előkészületekkel párhuzamosan az intézmény dolgozói augusztustól november végéig a kiváltási folyamat részeként ingyenes képzéseken vettek részt.

 Információ kérés:

fejlesztes@kalocsa.hu e-mail címen, vagy a 78/600-333-as telefonszámon