Tanuljunk meg együtt élni! A fogyatékossággal élő emberek integrációjáért

Normál verzió

Támogatott lakhatást biztosító szolgáltatások

  1. Nagyobb létszámú (12 fő) lakóotthon, ahol intenzív gondozást, fejlesztést, éjjel-nappal jelenlévő segítséget, közös programokat biztosítunk. A felajánlott munka és szabadidős lehetőségek közül a bentlakók egyénileg választhatnak, a munka és a napközbeni tevékenység vagy a lakóotthonban történik vagy a Szolgáltatási centrumhoz (gondozóház) kötötten.

  2. Kisebb-nagyobb létszámú otthonok egyéni fejlesztéssel, közös programokkal, éjjel-nappali segítővel rendelkeznek. Egyéni igények szerinti munkával, részben csoportos programokkal működik. A programok és a munka a Szolgáltatási centrumhoz vagy a külső (fősodorbeli) munkahelyekhez, szolgáltatókhoz kötődik.

  3. Kisebb-nagyobb létszámú otthonokban nagy önállóságú lakók élnek, akiknek szükség esetén részidős segítséget biztosítunk. Egyéni igények szerinti munkával, egyéni programokkal a nyílt piacon. Elsődlegesen azt támogatjuk, hogy Szolgáltatási Centrumon kívüli munkát és szabadidős tevékenységet találjanak. Ha ez mégse sikerül, akkor a Szolgáltatási Centrumon belül biztosítjuk lehetőség szerint.

  4. A lakásokban 2–4 fő lakik, akik a rendelkezésre álló segítőkkel, kis segítséggel, teljesen személyre szabott életet élhetnek, mint bárki más. A segítő heti rendszerességgel segít, de mindig elérhető, és közben a Szolgáltatási centrum is rendelkezésükre áll.

  5. Saját lakásban (esetleg 1–2 plusz beköltözővel) nyújtott segítést leggyakrabban a szülők halála miatt egyedül maradó értelmi fogyatékossággal élő embereknek biztosítunk. Nekik részleges ismereteik vannak a lakhatásról, hiszen korábban szüleik intéztek mindent. Önállóságuk fokától függően (éjjel-nappal, részidős, heti rendszerességű) segítést kaphatnak. Fejlesztési cél a lakhatás feltételeinek tudatosítása.